VIDA është një aplikacion i ofruar nga Volvo Car Corporation  ( Volvo Cars ) i lokalizuar në SE-405 31 Gothenburg, Suedi. I cili kryen shum shërbime ne Veturat tona ( kodet e diagnozes , software-s dhe shum sherbime tjera ) .

Disa Opsione qe ne ofrojmë :

Heqja e DPF dhe EGR nga Memoria.

Kontrollimi i veturës.

NAVIGATION 2011-2020 ( 2011 muaji 06+ ).

Heqja e License Code.

Aktivizimi i Volvo ON-CALL. 

TFT RETROFIT 2009-2014. 

ST1 , ST2 TUNE.

Video in motion 2012-2020.

Aktivizimi i NAVIGACIONIT në veturat 2020.

Heqja e limitit të shpejtesis në veturat 2020.

Nderrimi i gjuhës së vetures.

Fikja e dritës së servisit.

Upgrade Modulet e veturës.

Instalimi i Kamerës mbrapa ose para. 

Nderrimi i marketit te vetures nga USA në EU.

Aktivizimi i Auto Pilot në veturat 2016-2020.